Zendingsgeld

Elke maandagmorgen wordt er zendingsgeld opgehaald. Dit geld is deels bestemd voor het werk van Jaap en Linda Bezemer in Ecuador en deels voor de sponsorkinderen van de klassen. De sponsoring van de kinderen gaat via de stichting Woord en Daad. In de klas denken we ook aan hen in ons gebed. Een paar keer per jaar sturen we hen iets. Stimuleert u het trouw meenemen van het zendingsgeld? Alleen dan kunnen we hen blijvend steunen. 

Lees hier de nieuwsbrief van Jaap & Linda Bezemer