Personeel

Wie werken er in de school?

Directeur

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De directeur is aanwezig op dinsdag en woensdag.

Leerkracht

De leerkracht  is de verantwoordelijke voor het onderwijs-leerproces in de groep. De leerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervor­deringen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders.Ook verzorgt de leerkracht individuele ondersteuning aan zorgleerlingen uit de eigen klas.

Onderwijsassistente

De onderwijsassistente werkt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht met individuele kinderen, met kleine groepjes of met één groep. Ook ondersteunt de onderwijsassistent bij administratieve en praktische taken.

Intern leerlingbegeleider (IB-er)

De intern-begeleider is belast met de coördinatie van het afnemen van toetsen in het kader van het LeerlingVolgSysteem (LVS). Aan de hand van deze toetsuitslagen wordt o.a. bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. De intern-begeleider coördineert deze hulp en neemt zonodig con­tact op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider of orthopeda­goog. Voor deze taken is een morgen per week beschikbaar. De IB-er beschikt over het diploma Speciaal Onderwijs en volgt daarnaast de nodige nascholing om deze taak naar behoren uit te kunnen voeren.

Remedial teacher (RT-er)

De remedial teacher geeft, onder verantwoordelijkheid van de IB-er, hulp aan kinderen die extra zorg behoeven. Deze meer praktische functie wordt uitgevoerd door verschillende mensen binnen de school.

Managementassistente

De managementassistente ondersteunt de directeur door diverse administratieve werkzaamheden te verrichtten.

Bedrijfshulpverlener

Drie personen zijn geschoold in levensreddende handelingen en brandbestrijding. Deze scholing wordt jaarlijks herhaald. Onder leiding van de BHV-ers wordt minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening met de kinderen van de school gehouden.

 

Op onze school zijn werkzaam: 

Teamleden:

Directeur: 

 

J.P. van Sabben - Bosselaar (juf Anneleen)

Leerkracht/IB-er/ICT-er: P. Schipaanboord (meester Schipaanboord)
Groepsleerkrachten:

K.J. van der Grond – Bliek (juf Rianne)
M. van Gurp – Witte (juf Marije)
R. de Jonge - van Dalfsen (juf Roelien)
H.C. Nieuwdorp (juf Helma)
C.J.  Schipaanboord-v.d. Bosse (juf Ineke)
C.E. Schroevers – de Zwarte (juf Corine)
H. Westmaas (meester Harmen

   

Onderwijsassistentes: 

P.M. Bosselaar – van der Veen (juf Marianne) 

J. Dekker - van Belzen (juf Johanna)
 

Management assistente:  M.J. van der Dussen - Sinke (juf Marga)
Interieurverzorgsters:

J.P. Nieuwenhuijse - Nelisse

C. de Goffau – de Rijke