Verlof aanvragen

Dit formulier komt binnen bij de directie. U ontvangt zo spoedig mogelijk per mail een reactie of de aanvraag akkoord is.

1. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld, verhuizing, huwelijk, overlijden, 12,5, 25, 40 en 50- jarig huwelijk of ambtsjubileum. Dit ter beoordeling aan de directeur.

2. Bij extra vakantie buiten de schoolvakanties, die aan de wettelijke eisen voldoen, dient een verklaring van de werkgever te worden ingeleverd. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat vakantie, door de aard van het beroep, in de gevraagde periode noodzakelijk is.

3.  Bij ongeoorloofd verzuim, zijn wij genoodzaakt dit direct aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden.

4. Alle verzuim moet aan de leerplichtambtenaar gemeld worden

Op de website van leerplicht.net is meer te vinden over geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Middels onderstaand formulier kan verlof aangevraagd worden: