Ziek melden

Wij verzoeken u ziektegevallen van uw kind telefonisch, zo mogelijk tussen 8.15 en 8.30 uur, door te geven aan degene die de telefoon opneemt.  Telefoonnummer van De Zandbaan: 0113 – 55 15 97

Als uw kind een besmettelijke ziekte of last van hoofdluis heeft dient u dit i.v.m. besmettingsrisico kenbaar te maken.

Om te voorkomen dat uw kind achterstanden op loopt, vragen we u om bezoeken aan tand(arts) en therapeuten zoveel mogelijk buiten schooltijd af te spreken.