Geschiedenis

Het eerste Christelijke onderwijs in Rilland dateert reeds van 1864. In de volksmond werd dit ‘’De school van meester Mandersloot’’ genoemd en stond op de hoek van de Valckenisseweg en de A. Butijnweg. In 1875 is deze school opgeheven en vanaf die tijd hebben de christelijke kinderen in  Rilland openbaar onderwijs gevolgd.

Toen steeds meer ouders gingen beseffen hoe noodzakelijk het was dat hun kinderen onderwijs ontvingen op grond van Gods woord is in In 1914 is de schoolvereniging opgericht. Na een periode van tien jaar kon eindelijk met de bouw van de school begonnen worden. In De school werd geopend op 2 maart 1925 door Ds. G.H. Kersten en telde 48 leerlingen. De heer H, Kattenberg werd benoemd als ‘’hoofd der school’’ en samen met mevr.F.J. Knoop werden de lessen eerste lessen verzorgd

.

Tijdens de oologsjaren werd de school bezet door Engelse soldaten, de kinderen kregen toen les in het ‘’meestershuis’’ aan de hoofdweg. Dit huis staat er nog. Door de oorlogsjaren en de watersnoodramp was het gebouw behoorlijk achteruit gegaan, zodat in 1972 overgaan werd tot nieuwbouw. Voor 1987 kregen alle kleuters van Rilland les in  ‘’De Rietvink". In 1986 kregen de kleuters uit onze achterban een plekje op De Zandbaan in een nieuw kleuterlokaal dat op dit moment ook nog in gebruik is voor de jongste kinderen. Vanaf die tijd mocht de school zich Basisschool De Zandbaan gaan noemen. In het jaar 2000 vond de meest recente uitbouw plaats en kon de school een Multifunctionele ruimte in gebruikt nemen.

 

Mijlpalen in de geschiedenis van De Zandbaan

26-22-1914

Oprichting van de schoolvereniging

29-10-1924

Aankoop van de grond waar de school op staat

01-11-1924

Start van de bouw van de school

01-22-1925

Meester Kattenberg, het eerste hoofd van de school, wordt benoemd

Jan. 1945

De school is bezet door Engelse soldaten, de kinderen krijgen les in het meestershuis

febr. 1953

Na de watersnoodramp is de school dermate beschadigd dat enkele maanden geen les gegeven kan worden

23-12-1971

De eerste paal wordt geslagen van de nieuwe (huidige) school

23-29-1972

De opening van de nieuwe school

26-29-1986

De heipalen voor het gedeelte voor groep 1 en 2 worden geslagen

Febr. 2000

De school herdenkt het 75-jarig bestaan

2003/2004

Het schoolgebouw wordt uitgebreid met een multifunctionele ruimte

22-05-2013

Viering 25-jarig Jubileum van juf Ineke en Juf Marieke

2014

Kantoor in gebruik genomen

2014

Jubileum dhr. P. Schipaanboord

2015

Unit als speellokaal voor de kleuters

2017 Renovatie lokalen
2018 Herinrichting schoolplein